NEN 1010

inspectie
 

 

 

 

 

 


NEN 1010 inspectie

 


 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR LAAGSPANNING


Met deze inspectie voldoet jouw installatie aan de wetgeving rondom de (veilige) oplevering van elektrische installaties. De NEN 1010 norm beschrijft de minimale veiligheidseisen waar elektrotechnische installaties aan moeten voldoen bij oplevering. Een NEN 1010 opleverinspectie is een zogenoemde EBI (Eerste Bijzondere Inspectie). Deze inspectie wordt gedaan voordat de nieuwe installatie in gebruik genomen wordt of na een uitbreiding of wijziging van de installatie.
 

OPLEVERINSPECTIE


NEN 1010 is een opleverinspectie. Dit houdt meer in dan een periodieke inspectie, zoals een Scope 8 of 10 inspectie. Er wordt geen steekproef toegepast, alles wordt geïnspecteerd met metingen en beproevingen.

Om de NEN 1010 inspectie goed uit te kunnen voeren, hebben wij de 'als-built tekeningen' nodig van de nieuwe of gewijzigde installatie. Dit zijn minimaal de schema's van alle verdeelinrichtingen. Hoe meer gegevens je aan kunt bieden, hoe gerichter wij de offerte kunnen opstellen.
 

 

INSPECTIE

Een Inspecteur van FW-Techniek komt langs om een inspectie te verrichten aan de elektrische installaties.

ADVIES

Wij geven aan of er eventuele verbeterpunten zijn en leveren een passend advies.

RAPPORT

In de rapportage noteren wij welke onderdelen zijn goedgekeurd en welke gebreken er zijn.

ANDERE INSPECTIES

SCOPE 8

Elektrische installaties

SCOPE 10

Brandveiligheid elektrische installaties

SCOPE 12

PV-installaties

ASSIMILATIEBELICHTING

Kunstlicht in de tuinbouw

VRAGEN?


Heb je vragen over een inspectie of wil je meer weten over al onze mogelijkheden? Neem dan even contact op via het contactformulier, bel ons of mail ons en wij zullen je vraag zo goed en snel mogelijk beantwoorden.

info@fwtechniek.nl

010 - 592 44 78

 

 

FW-Techniek Inspecties
Aartsdijkweg 9
2676 LE Maasdijk

 
Postadres
Aartsdijkweg 81
2676 LE Maasdijk
Certificeringen
 
© Copyright FW-Techniek Inspecties 2022