FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

Richtlijnen

In Europa worden richtlijnen vastgelegd waar elk Europees land zich aan moet conformeren.

Richtlijnen zijn wet

In de Europesen lidstaten moet de richtlijnen worden omgezet in wetgeving, zo is bijvoorbeeld de arbeidsmiddelenrichtlijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet.
Machines vallen onder de machinerichtlijn.
De eerste machinerichtlijn is in 1998 van kracht geworden. Alle nieuw geleverde machines moeten vanaf die datum worden voorzien van een CE-markering, waarmee wordt verklaard dat de machine aan de richtlijn(en) voldoet. De huidige machinerichtlijn is van kracht sinds 2006.

Richtijnen zijn gratis

Richtlijnen zijn gratis beschikbaar en kunnen worden gevonden op e website van de Europese gemeenschap: eur-lex.europa.eu

Richtlijn toepassen vanaf ontwerpfase

Voor veel producten zijn richtlijnen van kracht, het is dus zaak om uit te zoeken onder welke richtlijn een product valt.
Bij een machine is de belangrijkste richtlijn de machinerichtlijn, maar ook de EMC-richtlijn en andere richtlijnen kunnen van kracht zijn.
Zorg dat u vanaf het ontwerp van uw product voortdurend controleert of het product in overeenstemming is met de van toepassing zijnde richtlijnen.
FW-Techniek kan u adviseren en begeleiding tijdens het gehele traject en zorgen dat de vereiste documenten gecomplementeerd worden en dat het Technisch Dossier volgens de richtlijn is opgesteld.

Hieronder vindt u richtlijnen die u als PDF kan inzien en downloaden:

wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?