FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

FW-Techniek nieuws en actualiteiten
(anti-chronologisch)
Onderwerp
Omschrijving
 • Inspectiecongres Wij hebben ook dit jaar een eigen stand op het inspectiecongres.
  Ook nu zullen wij weer nieuwe ontwikkelingen binnen FW-Techniek presenteren.
  Wij zien u graag in onze stand en praten u bij over de nieuwe ontwikkelingen op normgebied en uiteraard binnen FW-Techniek.
 • CE-markering Wij krijgen steeds meer aanvragen voor het begeleiden van de CE-Trajecten.
  Alle informatie houden wij binnen ons dossier en communiceren dit niet naar buiten, zodat uw ontwikkeling bij ons veilig is en niet onbedoeld bij de concurrent terecht kan komen.
 • Energielabels Wij zijn per april 2014 niet meer gecertificeerd voor het afmelden van energielabels.
  Dit vanwege het zwakelnd en verkeerd beleid van de overheid.
  MAAR wij kunnen u nog steeds van dienst zijn bij uw energielabels, zowel voor woningen als utiliteit.
  Wij hebben nog steeds de benodigde software en adviseurs, dus FW-Techniek is nog steeds uw adres voor uw energievraagstukken, zoals:
  • Energielabel EPA-w
  • Energielabel EPA-u
  • Energiescan
 • Inspectiecongres Wij hebben tijdens het inspectiecongres op 27 november 2013 een eigen stand gehad waar wij u informatie hebben kunnen verstrekken over de verschillende normen.
  Zowel op het gebied van vaste elektrische installaties, arbeidsmiddelen en machines, zodat wij voor de elektrische veiligheid een "one-stop" service kunnen bieden.
  Op het gebied van machineveiligheid zijn wij gespecialiseerd in de elektrische veiligheid van een machine. Uiteraard gaan wij over de grenzen van het elektrotechnische deel heen en kunnen het hele traject van Risicoanalyse tot CE-markering voor u begeleiden.
 • NEN-EN-ISO 12100 FW-Techniek heeft als dienst opgenomen de Risicobeoordeling en risicoreductie voor de arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL).
  Elk bedrijf moet zijn machines na het in bedrijfnemen en na wijzigingen beoordelen op basis van de NEN-EN-ISO 12100 en de arbeidsmiddelenrichtlijn. Op die manier kan een veilige werkplek voor de werknemers worden gegarandeerd.
  CE-markering geldt voor de machine, maar de opstelplaats en het gebruik op het bedrijf valt daar niet onder. Daarvoor is een beoordeling op basis van de ARL noodzakelijk.
 • Machineveiligheid FW-Techiek is klaar voor echt onafhankelijke inspecties in het kader van machineveiligheid.
  Wij willen niet onze inspectieresultaten laten leiden door enig economisch belang. Het inspecteren, rapporteren en adviseren om te komen tot een veilige machine is het doel van ons bedrijf. Soms is een machine al veilig, dan is een goede risico-inventarisatie met documentatie al voldoende, anders volgt er een lijst met veiligheidsrisico's.
 • Brand in stal brand in stal Is de oplossing voor het voorkomen van de steeds in grote aantallen voorkomende brand in stallen het inspecteren van deze stallen?
  FW-Techniek onderschrijft deze gedachte. Maar inspecteren gebeurt op basis van de norm ten tijde van aanleg. Beter is het in sommige situaties de jongste normen te gebruiken.
  Nieuwsgierig?

  Neem contact op
  foto: Marco Nijssen
 • Uitbreiding dienstenpakket


  CE-mark (2K)
  ce-marking-logo (2K)
  Wij kunnen u adviseren bij het opstellen van de CE-verklaring voor uw producten. Dit geldt voor nieuwe producten, maar ook als u zelf een samenstel van machines construeert.
 • Groei In het jaar 2010 heeft FW-Techniek een aantal zeer interessante projecten uitgevoerd en het ziet er naar uit dat dit voor het jaar 2011 niet anders gaat worden.
  Wij breiden onze diensten uit met CE-markering en het keuren van machines volgens de norm 60204-1; elektrische uitrusting van machines.
  Ondertussen hebben wij ons personeelsbestand uitgebreid met een part-time inspecteur die vanuit zijn arbeidsverleden thuis is in energievoorziening en industrie.
 • Waarom inspecteren toch economisch aantrekkelijk kan zijn Dagobert Duck tactiek klik op het plaatje . . . . . .
  Uit Donald Duck nr. 31-2010
 • Beurs Elektrotechniek FW-Techniek stond in 2009 op de 2-jaarlijkse beurs elektrotechniek in de jaarbeurshallen in Utrecht.

 • FW-Techniek dealer
  REVISER
  De koffer met het REVISER systeem
  FW-Techniek is dealer van de REVISER
  Dit is een groepentester waarmee een installatie in kaart kan worden gebracht zonder uitschakeling van groepen.
  Dit kan dus in normale werktijden worden uitgevoerd wat een enorme kostenbesparing met zich meebrengt.
 • FW-Techniek is sinds 4 april 2008 een gecertificeerd bedrijf voor EPA-W FW-Techniek heeft het certificaat voor BRL9500 deel 1 en deel 2 behaald.
  Daarmee kan FW-Techniek nu de geinspecteerde objecten zelfstandig afmelden bij Senter/Novem.
  Waarmee de gegevens van het energielabel in de landelijke database komen te staan en er een officieel label kan worden afgegeven.
 • EPA; Energieprestatielabel Het energieprestatiecertificaat heet EPBD. (Energy Performance Buildings Directive)
  In Nederland blijft de inmiddels bekende benaming EPA staan voor de energieprestatie van gebouwen. Hiervoor is vanaf 1 januari 2008 een classificatie verplicht bij verhuur of verkoop van een gebouw.
 • Inspectie NEN 3140 Inspectie van de elektrische installatie.
  Van oudsher uitgevoerd volgens de norm NEN 3140. Tegenwoordig is er verwarring, want moet je nu inspecteren volgens NEN-EN 50110-/1, volgens NEN 1010 deel 6 of volgens NEN 3140? Lees meer.
 • Inspectie woninginstallaties (APK) Inspectie woonhuis (APK)
  Lees de mogelijkheden en inspectiepunten volgens de nieuwe NTA8025 (2006), die overigens nauwelijks afwijkt van de geldende normen. Op enkele punten is de inspectie iets minder strikt volgens de NEN1010 en NEN3140.
 • Discussie APK woonhuis Lees de politieke en commerciele discussie die is gevoerd door Uneto, NNI en de Tweede Kamer van 2004 tot 2006. • wetgeving
  arbeidsomstandighedenbesluit
  laagspanningsrichtlijn (LVD)
  machinerichtlijn 2006
  arbeidsmiddelenrichtlijn
  EMC-richtlijn
  drukvaten van eenvoudige vorm
  drukapparatuur
  download ZIP bestand
  contact en social media
  contact

  Bekijk ons profiel op LinkedIn
  lidmaatschappen
  Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

  Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

  FW-Techniek is lid van iKeur
  gegevens
  Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
  Bezoekadres:
  Elektraweg 5
  3144 CB Maassluis
  Postadres:
  Postbus 199
  3140 AD Maassluis

  T: 010 - 592 44 78
  E: info@fwtechniek.nl
  © 2005-2017 FW-Techniek

  FW-Techniek 12,5 jaar

  Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

  FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

  ISO 9001
  VCA*
  SCIOS scope 8


  Inspectie Assimilatiebelichting

  De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

  Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

  Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
  Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

  Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

  De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

  Is ontbreken CE-markering onveilig?

  Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?