FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140   tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

FW-Techniek en NEN 3140

De oude norm NEN3140 is de nederlandse aanvulling op de Europese norm NEN-EN 50110-1 voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.

De nieuwe norm NEN 3140 is, in tegenstelling tot de vorige NEN 3140 wel een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties.
Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat:
"er een vermoeden van overeenstemming bestaat" waardoor zal worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan.

Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140.
Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.

Nieuwe installaties en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN1010 worden ge´nspecteerd.
wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat dit jaar 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
en VCA*


Inspectie bij Brandbaar schermdoek

Als u voor 1 januari 2017 uw elektrische installatie in de kas met brandbaar doek door ons laat inspecteren, en de gebreken herstelt blijft het brandrisico verzekerbaar.
Deze inspectie moet vanaf 2017 elke 3 jaar worden herhaald.

Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.


Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?