FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE   machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

CE-Markering

CE-Markering CE-markering wordt door de fabrikant of importeur aangebracht.
Het primaire doel van de CE-markering is om de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen en de veiligheid van het gebruik van het product te verhogen.

Verplichtingen leverancier of producent

Voor veel producten zijn meerdere richtlijnen van toepassing.
FW-Techniek loodst u door het CE-markeringsproces en dit begint met de vraag aan welke richtlijnen het product moet voldoen.

De rol van FW-Techniek

FW-Techniek helpt u op een no-nonsense en pragmatische manier bij:

Onze aanbieding

Er bestaat vaak onduidelijkheid over de inhoud van een offerte of dienstverlening diverse aanbieders, waardoor het bedrag voor het CE-traject veel hoger kan uitvallen dan vooraf wordt verwacht.
Wij proberen onze aanbieding zo helder mogelijk te maken, door een vast bedrag op te nemen, afhankelijk van het soort product, te gebruiken normen en tijd die wij nodig hebben voor inventarisatie en beoordeling van het product.
Bij veel producten is deze opgave voldoende dekkend voor het gehele traject, wanneer het een meer gecompliceerde machine is of als u zelf het hele traject wil uitbesteden maken we daar goede en heldere afspraken over.

Laagspanningsrichtlijn en Richtlijn algemene productveiligheid

FW-Techniek houdt zich voornamelijk bezig met de producten die een verband hebben met elektrotechniek.
Dat kunnen zijn: Wij houden ons bezig met de meest uiteenlopende producten, veel van deze producten zijn nieuwe ontwikkelingen en wij werken veel onder geheimhouding van de productdetails. In vrijwel alle producten is besturing toegepast die moet worden beoordeeld op elektrische veiligheid, immuniteit op storingen van buitenaf en het voorkomen van opwekken van storingsvelden.Klik op onderstaande foto om naar onze bijdrage aan het programma ODWZ van zondag 22 september 2017 te gaan.

kijk naar onze bijdrage in ODWZ
Machinerichtlijn

Als er bewegende delen in een apparaat zitten die door een krachtbron worden aangedreven spreken we over een machine en valt het product onder de machinerichtlijn.
De beoordeling van een dergelijk product begint met het maken van een risico beoordeling. Dan worden de gevaren van de machine beoordeeld en risico waaraan de gebruiker en/of omgeving worden blootgesteld.
Verder wordt de aanwezige documentatie beoordeeld en de handleiding in overeenstemming gebracht met de eisen uit de machinerichtlijn.
Voorbeelden van deze machines zijn:
  • Voedselverwerkingsmachines
  • Hoogwerkers
  • Verpakkingsmachines
  • Lasmachines, lasrobots
  • Metaalbewerkingsmachines
  • Tuinbouwmechanisatie en intern transportsystemen
Maar ook kunstwerken en hulpmiddelen die men niet direct onder deze richtlijn zou verwachten:
  • Bruggen en Sluizen
  • Stuwen en Gemalen
  • Hijsmiddelen

Normcommissie

CE-Markering FW-Techniek is vertegenwoordigd in de normcommissie NEC44, die onder andere de elektrische uitrusting van machines onder zijn verantwoording heeft, de norm NEN-EN-IEC 60204.
Deze commissie vergadert samen met de normcommissie NC 341018, die zich bezighoudt met de mechanische kant van de machinerichtlijn.

Samengevat

Het is, zeker voor technisch opgeleide personen, een taai proces dat echter wel zorgvuldig moet worden doorlopen om achteraf problemen te voorkomen wanneer het product betrokken blijkt te zijn geweest bij een arbeidsongeval of andere calamiteiten.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor nadere informatie, wij geven u graag antwoord op uw vragen en als dat niet voldoende is maken wij graag een vrijblijvende heldere aanbieding om u te assisteren.
Bel daarvoor met ons kantoor: 010-5924478 of maak gebruik van ons mailformulier.
FW-Techniek begeleidt de fabrikant bij het CE-markeringsproces, veel wordt door de fabrikant uitgevoerd op aangeven van FW-Techniek.
Als het Technisch Dossier of de documentatie volledig is kan door de fabrikant het CE merk worden aangebracht op het product, of de producten die hiervoor in aanmerking komen.
Voor de wet is de importeur van producten van buiten de EU gelijkgesteld met de fabrikant.
De CE-Verklaring wordt door de fabrikant ondertekend, hij is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het product of machine.


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?