FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

FW-Techniek - Ge´ntegreerde veiligheid bij installatie en machine

Elektrotechnische installaties

FW-Techniek bestaat sinds 2005 en heeft een achtergrond van meer dan 40 jaar in de elektrotechniek.
Deze ervaring is opgedaan in verschillende diciplines, zoals engineering, service en onderhoud.
Deze kennis en ervaring zetten wij om in onze dagelijkse praktijk.
Lees meer
installaties >

Metingen en inspecties:

 • Inspectie NEN 1010 en NEN 3140
 • Inspectie volgens eisen verzekering (bv. Agro-e of MKB-e)
 • Doorrekenen kortsluitstromen
 • Training toepassing NEN 1010 en NEN 3140
 • Net- en Poweranalyse
 • Vermogen- en Energiemetingen
 • Thermografie


Machines en apparaten

Het elektrotechnisch keuren van nieuwe machines en apparaten wordt vaak niet uitgevoerd volgens de daartoe aangewezen normen.
Als een apparaat onder de machinerichtlijn valt dient de elektrische uitrusting te worden ontworpen en getest (gekeurd) volgens de NEN-EN-IEC 60204-1.
FW-Techniek is lid van de normcommissie NEC44, die namens Nederland deelneemt in de ontwikkeling van deze norm.
Wij passen onze kennis toe door de machines in de fabriek, of op locatie te keuren volgens de juiste normen. Uiteraard passen wij de voorgeschreven metingen toe.
Denk dan aan metingen van continuiteit- en potentiaalvereffeningsleidingen met stromen tot 25 Ampere en hoogspanningstesten tot 3 kV.
Lees meer


Klik op onderstaande foto om naar onze bijdrage aan het programma ODWZ van zondag 22 september 2017 te gaan.

kijk naar onze bijdrage in ODWZ

machines

Machineveiligheid:

 • Risicobeoordeling volgens Machine- en ArbeidsmiddelenRichtlijn
 • Controle ontwerp machinerichtlijn
 • Inspectie NEN-EN-IEC 60204-1
 • CE-markering van machines en elektrisch materieel
 • Samenstellen Technisch Constructiedossier
 • Controleren TD (technisch dossier)en eventueel het schrijven van handleidingen
 • Periodieke inspectie volgens NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN 3140
 • Thermografie
Overig

Overig

 • Thermografie
 • Poweranalyse
 • Energiemetingen
 • Geluidsmeting
 • Lichtmeting
 • Controlemetingen Noodverlichting
 • Controlemetingen lichtniveau verlichtingsinstallaties
 • Energielabel
 • Maatwerkadvies
Lees meer


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?